AKO VYMENIŤ, VRÁTIŤ ALEBO REKLAMOVAŤ TOVAR?

VRÁTENIE TOVARU
V zmysle ustanovenia § 7 zákona (zákon č. 102/2014 Zb.) o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu. Písomné odstúpenie od zmluvy je možné zaslať aj cez online formulár – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Kompletné podmienky vrátenia tovaru nájdete v obchodných podmienkach

POSTUP PRI VRÁTENÍ TOVARU:
• Právo na vrátenie peňazí platí do 14 dní od prevzatia tovaru
• Tovar nesmie byť poškodený a používaný (zabalený v pôvodnom obale)
• Späť s tovarom nám zašlite aj originál alebo kópiu dokladu o kúpe spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete tu: formulár 
• Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil, ako doporučený balíček na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

Adresa pre vrátenie tovaru:
Jozefína Húšková – KERALIT-sekulská fajansa
Štúrova 673
90880 Sekule, SR

• Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť celú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na váš bankový účet.

POZOR: Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že tovar nebol používaný! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky používania (napr. znečistenie, poškriabaný tovar, a iné..) Tovar Vám obratom odošleme späť na Vašu adresu, kedy budete povinný preplatiť náklady na dopravu vo výške 3,-€ s DPH!  Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet.

VÝMENA TOVARU

POSTUP PRI VÝMENE TOVARU:
• Právo na výmenu nepoškodeného tovaru platí do 30 dní od prevzatia tovaru
• Tovar nesmie byť poškodený a používaný (zabalený v pôvodnom obale)
• Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete tu:  formulár
• 
Vo formulári nám taktiež napíšte do kolónky „Text správy“ názov a kód produktu, poprípade názov a kód produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť
• Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil, ako doporučený balíček na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

Adresa pre vrátenie tovaru:
Jozefína Húšková – KERALIT-sekulská fajansa
Štúrova 673
90880 Sekule, SR

• Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru.


POZOR: Ak budú na tovare zistené zjavné znaky používania (napr. znečistenie, poškriabaný tovar, a iné..) tovar Vám nevymeníme a zákazník je povinný uhradiť všetky poštové náklady. Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 

REKLAMÁCIA TOVARU

Pokiaľ chcete zakúpený tovar reklamovať, popíšte nám prosím váš problém. Pošlite nám e-mail na našu adresu: vyroba@sekulskafajansa.sk (najlepšie s pripojenými fotografiami poškodeného tovaru). Čo najskôr sa Vám ozveme, s tým najlepším a najrýchlejším možným riešením.

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU:
• Tovar odošlite zabalený do vhodného obalu tak, aby sa nepoškodil ako doporučený balík na našu adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať!

• Späť s tovarom nám zašlite kópiu dokladu o kúpe spolu s popisom závady

• Vaša reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:
Jozefína Húšková – KERALIT-sekulská fajansa
Štúrova 673
90880 Sekule, SR

V prípade ďalších otázok a pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom vyroba@sekulskafajansa.sk alebo telefonicky +421 917 454 481. Radi Vám poradíme.

UPOZORNENIE: V prípade ak ste v našom obchode využili službu VLASTNÉHO NÁPISU a TEXTU alebo Vami zakúpený tovar bol zhotovený či upravený na mieru podľa Vašich predstáv, jeho vrátenie alebo výmena tovaru už nebude možná. V tomto prípade sa jedná o tovar vyrobený na mieru len Vašim potrebám a nebolo by možné ho znovu zaradiť do ponuky a ponúknuť inému zákazníkovi.